Wednesday, July 13, 2016

Tổng nhiều số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 50Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 10 Tiết 50 , Bài : Tổng nhiều số thập phân, có trong sách Toán 5 Trang 51
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
- Biết cách  tính tổng nhiều số thập phân.
- Biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
- Thành thạo vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là : Bài 1(a,b), Bài 2, Bài 3(a,c),

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger