Wednesday, July 13, 2016

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân| Bài giảng Toán 5 Tiết 43


Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 43

https://www.youtube.com/watch?v=O1jkLcXqnek

Đây là Bài giảng Toán 5 Tuần 9 Tiết 43 , Bài : Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân , có trong sách Toán 5 Trang 46
Sau khi học xong bài này các em cần nắm được:
-Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.  
- Các em cần  làm  tốt bài tập trong bài học này đó là :Bài 1, Bài 2,
Viết, số đo diện tích, dưới dạng, số thập phân, bài giảng Toán 5, Tiết 43

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for your comments.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger