Thursday, July 14, 2016

Cách Nhân nhẩm Một số thập phân Với 10; 100; 1000 | Bài giảng Toán 5 Tiế...Luyện tập Cộng Trừ Hai số Thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 54Cách Trừ hai số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 52


     

Wednesday, July 13, 2016

Tổng nhiều số thập phân | Bài giảng Toán 5 Tiết 50Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 0,01 | Bài giảng Toán 5 Tiết 59Luyện tập so sánh số đo độ dài | Bài giảng Toán 5 Tiết 46
Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phâ...


Luyện tập cách chuyển đổi đơn vị Độ dài Khối lượng Diện tích | Bài giảng...Luyện tập về tính Chu vi và diện tích của hình tròn | Bài giảng Toán 5 T...
Luyện tập cách tính Diện tích hình tròn | Bài giảng Toán 5 Tiết 98Diện tích hình tròn| Bài giảng Toán 5 Tiết 97


Luyện tập cách tính chu vi hình tròn | Bài giảng Toán 5 Tiết 96.Luyện tập nhân số thập phân| Toán 5 Tiết 60
Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, …|Toán 5 Tiết 57
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên |Toán 5 Tiết 55Luyện tập Trừ hai số thập phân|Toán 5 Tiết 53Luyện tập tính tổng nhiều số thập phân|Toán 5 Tiết 51 hân |Toán 5 Tiết 51

Cộng hai số thập phân| Bài giảng Toán 5 Tiết 47Luyện tập viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phâ...


Luyện tập so sánh số đo độ dài | Bài giảng Toán 5 Tiết 46


Luyện tập Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân Toán 5 Tiết 41


Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân| Bài giảng Toán 5 Tiết 43


Monday, July 11, 2016

Luyện tập Cách Sắp xếp thứ tự các số thập phân - Toán 5 Tiết 39


Luyện tập So sánh hai số thập phân - Toán 5 - Tiết 38


Cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự | Toán 5 Tiết 37


Sunday, July 10, 2016

Cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân - Toán 5 Tiết 35


Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân | Toán 5 Tiết 34


Cấu tạo số thập phân| Đọc, viết các số thập phân | Toán 5 Tiết 33


Khái niệm số thập phân | Toán 5 Tiết 32


Tìm thành phần chưa biết của phép tính phân số | Toán 5 Tiết 31


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger